கருப்பன் பட நடிகையா இது? கிளாமர் புகைப்படம் பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்

தன்யா தனது கிளாமர் புகைப்படங்களை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்

Tanya Ravichandran is one of actress in Tamil film industry who have acted in Karuppan movie with Vijay Sethupathi as co actor. She gained more followers for her because of her cuteness in the movie.

The actress have also did many glamour photo shoots which are uploaded in social medias. She had a huge fan following for her regular pictures.

Here are some of her pictures from different photoshoots.

This shoot pics are more viral in social medias.

She post pictures in her instagram handle.

She had gone various photoshoots in glamour way.

There are many fan following for her because of her cuteness.

In karuppan movie, she acted in family role and fan never know that she is one of the super model in industry.

For more pictures of actress and tamil cut songs, click the bell icon given below and click allow. You will start receiving notifications once we post new posts.

கருப்பன் பட நடிகையா இது? கிளாமர் புகைப்படம் பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்

One thought on “கருப்பன் பட நடிகையா இது? கிளாமர் புகைப்படம் பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top