இப்பவும் அப்படியே இருக்காங்களே! 90-ஸ் கிட்ஸ்க்கு பிடித்த நடிகை தபு லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ் உள்ளே!

50 வயசு ஆகியும் வயசே ஆகாத மாதிரி தான் இருக்காங்க

Some of latest photos of Tabu had been shared online in her Instagram.

Actress Tabu, one of favorite dream actress of 90’s generation. How is she now and what is her age. She is still looking the same from her teen age and now her age is 50.

She still appear in some movies and some TV shows. She had nearly 2 million followers on her Instagram. Still she used to act in glamour way for some movies.

No one could believe that her age is 50 as she still look same as we saw in mid Tamil movies. She had also acted with top leading actors at the time like, Ajith and more.

Kandukonden Kandukonden is all time favorite movie for every 90’s kids in which she acted with Thala Ajith and both love chemistry is so awesome at that time.

Stay tuned for more updates and news like this. Like our Facebook page for more updates. We will post photos and videos daily on our Facebook page.

இப்பவும் அப்படியே இருக்காங்களே! 90-ஸ் கிட்ஸ்க்கு பிடித்த நடிகை தபு லேட்டஸ்ட் போட்டோஸ் உள்ளே!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top