சமந்தாவா இது? என்ன படம்? கிளாமர் போட்டோ பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்

சமந்தாவின் கிளாமர் போட்டோஸ்

Rangasthalam movie had been released few years back which had a huge fan base for its song called Rangamma Mangamma.

This song have Samantha in hot saree with glamour, so that it had 250 million + views on YouTube.

Still many people search for this song and images of Samantha in this song. Here are some of her pictures from that song.

No one expected that samantha do these type of roles in movie.

Look at her body. Wow.

As many people search for this particular images in Google, we then decided to add pics of Samantha from Rangasthalam movie here.

For more Actress pictures and Tamil movie ringtones, please click the bell icon below and click allow. You will start receiving notifications from our website whenever we post ringtones or actress gallery.

சமந்தாவா இது? என்ன படம்? கிளாமர் போட்டோ பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்

One thought on “சமந்தாவா இது? என்ன படம்? கிளாமர் போட்டோ பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top