பெண்மை | பெண்ணின் அழகு வாட்சப் ஸ்டேட்டஸ் | Girls Whatsapp Status Quotes

பெண்கள் கவிதைகள், பெண்ணின் வலி, பெண்ணின் அழகு, பெண்கள் பற்றிய கவியழகியின் கவிதைகள் உங்கள் பார்வைக்கு

Here are our Kaviyazhagi’s quotes about Women or Girls motivational and beauty quotes for your whatsapp status. You can download the images to your smartphone and keep it as status.

The quote given above tells that whatever someone gossips or mock your beauty, from the point of art, you are an beauty only. All these quotes in our site are written by our sister Kaviyazhagi.

If you like the quotes written by our sister, comment down below your thoughts and also download the quotes and keep it as your whatsapp status.

The above quote is for the girls who wants to show their attitude over someone who misuses or make fun of her.

Comment what type of quote you want and we will post here in new category for you. Like our Facebook page for more daily videos and photo updates.

Stay tuned for more quotes.

1 thought on “பெண்மை | பெண்ணின் அழகு வாட்சப் ஸ்டேட்டஸ் | Girls Whatsapp Status Quotes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *