60,000 தேனீக்களை முகத்தில் படரவிட்டு அசால்டாக வீடியோவுக்கு போஸ் கொடுத்த இளைஞர்