‘வீட்டில்தான் அப்பா-மகள் உறவு’- டி.எஸ்.பி. ஆன தனது மகளுக்கு சல்யூட் அடித்த இன்ஸ்பெக்டர்

A rare and heartwarming sight, Inspector father saluting his DSP daughter pictures gone viral from this morning.

It’s a proud moment to any father. Inspector Y. Shyam Sundar saluted her own daughter, Yendluru Jessy Prasanthi, who has been presently posted as DSP, Guntur, Andhra Pradesh.

Jessy started her service in 2018, and this is her first time meeting her father and that too after getting her promotion to DSP.

This heartwarming moment had been viral since morning in all over social medias. So we also liked to post this awesome news here.

Stay tuned for more updates like this. Like our Facebook page for daily pictures and news updates. Comment if you want some news like this also.

‘வீட்டில்தான் அப்பா-மகள் உறவு’- டி.எஸ்.பி. ஆன தனது மகளுக்கு சல்யூட் அடித்த இன்ஸ்பெக்டர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top