பிகில் படத்தில் நடித்த தென்றலா இது? நடிகை வெளியிட்ட கிளாமர் போட்டோஸ்

பிகில் தென்றலின் கிளாமர் போட்டோவை பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்

Amritha Iyer is a leading Actress in Tamil film industry where she had started her career as model and now acted in movies. Her most notable movie is with Vijay sir, in movie Bigil, where her name is Thendral in movie.

She acted an movie called Padaiveeran which got more viewers attention because of a glamour song in the movie.

This still is from a song from movie Padaiveeran.

The above movie picture is from movie Padaiveeran.

Some of her latest photoshoot pictures.

She looks stunning in latest hot photoshoot.

This is her latest photoshoot pictures which she posted on her instagram.

For more pics and ringtones, please visit our website and click on Bell icon given below and then click allow.

You will start receiving notifications from our site when we upload pics or ringtones.

பிகில் படத்தில் நடித்த தென்றலா இது? நடிகை வெளியிட்ட கிளாமர் போட்டோஸ்

One thought on “பிகில் படத்தில் நடித்த தென்றலா இது? நடிகை வெளியிட்ட கிளாமர் போட்டோஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top