ராட்சசன் பட அம்முவா இது? புடவைல செம அழகா இருக்காங்களே

ராட்சசன் திரைப்பட பாப்பா அபிராமி வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள்

Ammu Abirami is one of the budding Tamil actress. She had acted in many movies which got sensational hit. Some of movies are Asuran, Ratsasan and many more.

She had many followers on Instagram.

Here are some of her latest pictures.

She looks matured girl in Sarees.

Ammu Abirami age is just 20 and she is now one of top budding Actress in Tamil cinema industry.

This pic is from one of her latest photoshoot.

Ammu Abirami gave her best performance in both Asuran and Ratsasan movie.

This photo is from the movie Asuran.

She performed well in Asuran movie.

For more actress gallery pictures, stay updated with us. Click the bell icon at the bottom and click on ok. You will be notified whenever new posts had been added to our page.

Stay tuned for more updates.

ராட்சசன் பட அம்முவா இது? புடவைல செம அழகா இருக்காங்களே

2 thoughts on “ராட்சசன் பட அம்முவா இது? புடவைல செம அழகா இருக்காங்களே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top