கட்டழகி திவ்யாவின் ஹாட் போட்டோ கலெக்சன் PART-2

கவர்ச்சி கன்னி திவ்யாவின் போட்டோ கலெக்சன் உங்கள் பார்வைக்கு

This is part-2 of Dhivya’s photo collection from Adal Padal group. We had already posted many pictures of Divya and other Adal Padal dancers here.

Divya has huge number of fans for her cuteness and hotness and being fit and good looking. Most of the people from various cities around Tamil Nadu book Divya dance group for their temple functions.

Her adal padal dance videos are available on YouTube which are uploaded by her fans. All of her friends from her group are also same like her being cute and hot.

This is one of her friend from her dance group as you look her she is hot too. We will also upload other adal padal dancers photos soon in our site.

Most of these dancers look like Tamil movie heroines and are way beauty than current leading actresses. We post videos and photos daily in our Facebook page.

Comment down below what type of news and posts you want. Stay tuned for more photos and videos.

3 thoughts on “கட்டழகி திவ்யாவின் ஹாட் போட்டோ கலெக்சன் PART-2”

  1. 43 மாரியம்மன் கோவில் தெரு
    உச்சிமேடு சுபா உப்பாவாடி போஸ்ட்
    கடலூர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *