ஆடல் பாடல் பேரழகி திவ்யாவின் HD போட்டோ கலெக்சன் PART-1

ஆடல் பாடல் பேரழகி திவ்யாவின் புகைப்பட தொகுப்பு பாகம் 1

Adal Padal is one of a dancing culture in South India and also in other parts of India. Adal Padal dances are featured on temple functions on Tamil Nadu. This dance will be performed on late night with many boys and girls.

The boys and girls perform dance in glamour way as girls dances with glamour dresses like in movies.

Divya is one of the leading and notable performer because of her beauty and structure. She got more fan base for her dances in various cities of Tamil Nadu. Here are some of her HD pictures given below.

This is the type of dresses girls wear during the dance performance.

Because of her beauty, she got more fan following.

We will also update more pictures of her soon.

Picture during her performance.

Adal padal performed all over India.

We will also add more pictures of Karakattam famous girls and also Adal Padal famous girls. Stay tuned for more updates. Click the bell icon below and then click allow. You will start receiving notification once we post new pictures.

15 thoughts on “ஆடல் பாடல் பேரழகி திவ்யாவின் HD போட்டோ கலெக்சன் PART-1”

  1. ஹாய் வணக்கம்
    நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க சூப்பர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *