நாங்கெல்லாம் அப்பவே அப்படி! நடிகை ஓவியாவின் கிளாமர் புகைப்படங்கள்

ஓவியாவின் பழைய கிளாமர் போட்டோஸ் உங்கள் பார்வைக்கு

Actress Oviya is a leading actress in Tamil film industry. She got attention of Tamil audience from her movie Kalavani and recently she got more attention after being participant in Big Boss.

During Big Boss, she got more fan followers for her activities and cuteness. After that the actress got more attention in movie industry and also got signed for many movies.

Here are some of her unseen pictures from her movies and photoshoot.

She used to be a glamour actress in movies and later in some movies, she turned homely character.

These are some of pictures from her model photoshoot and also from her movies she acted.

This photo is from the movie Kalakalappu.

This picture is from her initial stage at movies.

Look how cute she is.

This is her one of the latest instagram photo.

For her cuteness and activities, she got many followers on her social medias.

Thank you for visiting our site, for more actress pics and ringtones, please click the bell icon given below and then click allow. You will start receiving notifications from our site.

நாங்கெல்லாம் அப்பவே அப்படி! நடிகை ஓவியாவின் கிளாமர் புகைப்படங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top