முதல் முறையை கிளாமர் போட்டோ வெளியிட்ட நடிகை ஆத்மீகா

இதுவரை இப்படி ஒரு போட்டோஸ் வெளியிடாத ஆத்மீகாவின் கிளாமர் போட்டோவை பார்த்து வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்!

Actress Aathmika, who had acted in only few movies but gained more attention in those movies itself. Actually one of one her movies, Meesaya Murukku had been released and other movies not been released.

She gained over more than half a million hearts on Instagram profile for her cuteness and boldness. She usually posts pictures and only some of them are glamour pictures. But now she had posted her hip picture which is first in her Instagram handle. Check the pictures below.

She had never posted a picture exposing her navel like this which is too hot. Her fans are mesmerized by the pictures posted by her.

Look at her stunning beauty. She is more fit and gorgeous and have a perfect body.

Stay tuned for more news updates like this. Subscribe to our site by clicking the bell icon and then click allow. You will get notifications whenever we post new pictures and videos.

முதல் முறையை கிளாமர் போட்டோ வெளியிட்ட நடிகை ஆத்மீகா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top